ОТДЕЛЕНИЯ

. Публикувана в Uncategorised

  • Отделението по вътрешни болести разполага с 26 легла.
  • Отделението по ОФРМ има 5 легла.
  • АГО има налични 20 легла.
  • Отделението по педиатрия разполага с 14 легла.
  • Отделението по хирургия има разкрити 12 легла.
  • Отделението по неврология има налични 14 легла.
  • Отделението по урология разполага с 8 легла.
  • ОАИЛ има налични 6 легла.
  • Отделението по офталмология разполага с 5 легла. - временно дейността е спряна