ЗА НАС

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БОТЕВГРАД" ЕООД

"Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград" ЕООД е лечебно заведение, което се развива и утвърждава  като регионална, диагностична и лечебна структура.

Болницата има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки и лекува здравноосигурени лица без заплащане.
Разполага със сто и двадесет легла, разпределени в девет отделения : 

  • Отделението по вътрешни болести разполага с 26 легла.
  • АГО разполага с 20 легла.
  • Отделението по педиатрия разполага с 14 легла.
  • Отделението по хирургия има разкрити 12 легла.
  • Отделението по рология разполага с 6 легла.
  • Отделението по неврология разполага с 16 легла.
  • ОАИЛ има налични 6 легла.
  • Отделението по офталмология разполага с 5 легла. - временно дейността е спряна 
  • Отделението по ОФРМ има 5 легла.
  • Отделение по диализно лечение с 8 диализни поста.

Лечебното заведение извършва болнично лечение по основни и профилни специалности, за които има разрешение - вътрешни болести, кардиология, нефрология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, клинична алергология, пневмология, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, анестезиология и интензивно лечение, неврология, офталмология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, обща и клинична патология. 

"МБАЛ- Ботевград" ЕООД изпълнява 24 дежурства, 365 дни в годината, с лекари и дежурни сестри и акушерки в отделенията. 


Управител е д-р Иван Багелейски.